Библиотечная копилкаЛегенда о происхождении белорусов

          Давным-давно на всей земле жил только один Бай с женой и детьми. Жил он долго-долго, но однажды пришло ему время уходить, и позвал он всех своих детей, чтобы огласить завещание. Но лишь один его сын, самый младший, Белаполь, очень далеко в лугах пас коров и не знал о том, что отец покидает этот мир.
       А когда вернулся Белаполь с охоты, отца уже не было в этом мире. Братья ему и говорят:
– Отец поделил между нами все свои владения, а тебе оставил только двоих собак — Ставра и Гавра, и наказ дал, чтоб ты отпустил их на волю. Одного вправо, а другого — влево. Та земля, которую они успеют обежать за день — вся твоя. Тогда пошел Белаполь в лес и поймал двух птиц. Одну птицу пустил на юг, а другую — на запад. Ставр и Гавр так быстро бросились за птицами, что аж земля задымилась, и по следам их две речки протянулись: в одну сторону полилась Двина, а в другую – широкий Днепр. 

     На этих живописных просторах, между двумя могучими реками и поселился Белаполь. Было у него много жен, да все светловолосые красавицы. И от них пошли разные племена, но все они белорусы. Они и сейчас здесь живут: землю пашут, пшеницу сеют, скот пасут, атомную электростанцию строют.

Стихотворения о Беларуси

Беларусь

На карце вялікага свету
Яна – як зялёны лісток,
Сасмаглая песня лета,
Жывое вады глыток,

Адвечная калыханка,
Душы запаветны куток.
Трапеча гарачым ранкам
На дрэве нястомны лісток,

А ў навальніцу б'ецца,
Нябачны паміж лісця,
Як роднае матчына сэрца,
Што мне даражэй жыцця.

                                                Васіль Вітка

 

Мой край

Ад ветру гнуцца вербалозы,
Бяжыць дарога напрасткі.
Мой край - бялюткія бярозы
Абапал сіняе ракі.
Мой край - лугі і пералескі,
Крыніцы звон і шум лясны,
Мой край - блакітныя пралескі
На сцежках ранняе вясны.
Высока ў небе вырай кружыць,
Ляціць за сіні небакрай.
Не забывай ніколі, дружа,
Сваю зямлю, свой родны край.

                                                Вера Вярба

  

О, край родны, край прыгожы!
Мілы кут маіх дзядоў!
Што мілей у свеце божым
Гэтых светлых берагоў,
Дае бруяцца срэбрам рэчкі,
Дзе бары-лясы гудуць,
Дзе мядамі пахнуць грэчкі,
Нівы гутаркі вядуць;
Гэтых гмахаў безгранічных
Балатоў тваіх, азёр,
Дзе пад гоман хваль крынічных
Думкі думае прастор;
Дзе увосень плачуць лозы,
Дзе вясной лугі цвітуць,
Дзе шляхом старым бярозы
Адзначаюць гожа пуць?


урывак з паэмы "Сымон-музыка"


                                                   Якуб Колас

Журботныя прагалы, дзе ні гляну,
I ў сёлах, і ў лясах.
Гарэлы клён схіліўся да паркану,
Сам чорны, як манах.
Стаіць адзін, раскінуўшы галіны,
Як пальцы рук сухіх,
I шум яго празрыстае чупрыны
Змяніўся і прыціх.
Навокала раскіданы магілы —
Руіны гумен, хат.
Гудзе, скуголіць вецер легкакрылы
На старасвецкі лад.
I хоць што крок малюнкі разбурэння,
Пабоішчаў сляды, —
Зямля ж цвіце, і покрыў аднаўлення
Тчэ засеў малады.
Прайшла вайна, як віхар-навальніца
Пад грукат перуноў,
А край жыве, гаючая крыніца
Струменіцца ізноў.
Разгорне люд, нібы арол той, крылы,
Плячамі павядзе, —
Такі размах раскованае сілы
Не быў яшчэ нідзе.
Старое ўсё мы пусцім на ўзві-вецер
Пад веснавую трэль.
Кажу — такіх, як наша, ва ўсім свеце
Не знойдзецца зямель!

                                         Якуб Колас
Ва ўсяку мінуту, ва ўсякай патрэбе,
 І ў полі шырокім, і ў вузенькай хатцы 
Малюся я гэтаму сонцу на небе
 І зоркам, што ночкай мігцяцца. 
Малюся свабоднаму ветру – віхуры,
 Што лётае птушкай ад краю да краю, 
І пасвіць у высях панурыя буры,
 І ў комінах песні іграе. 
 Малюся агню я, што сее пажары, 
Як стане пара, па нязмераным свеце,
 Наводзячы жудасць вялікаю карай, 
Пужаючы старцаў і дзеці. 
 Малюся жывучай вадзіцы – разводдзю, 
Ў дзень ясны бліскучай, а страшнай уночы, 
Што, нівы палошчучы, йдзе, не праходзе 
 І хаты, і чоўны друзгоча. 
Малюся я небу, зямлі і прастору, 
Магутнаму богу – ўсясвету малюся, 
Ва ўсякай прыгодзе, ва ўсякую пору
 За родны загон Беларусі.
                                           Янка Купала

  

Моей Земле

Гимн Беларуси, Гимн Республике, народу Гимн,

Великому народу, что непобедим,

Который был един во все века,

И в каждой битве побеждал врага,

Который дружбу, мир всегда ценил

И верность, преданность земле своей хранил.                              

Торжественное пенье людям и земле

За воду родников, за хлеб, что на столе

Повсюду в каждом доме есть,

За все красоты, что не перечесть.

За небо мирное и жизни благодать,

За то, что можем мы спокойно спать.

Хвалебная, торжественная песня - Гимн.

Его как символ Государства мы храним.

С ним спать ложимся, по утрам встаём

И в праздники великие поём.

Горды, что на Земле такой живём

И, прославляя, в сердце бережём.

Всегда живи, святая Беларусь!

О, как своей землёю я горжусь!

Нет дружелюбней и прекраснее людей,

Нам жить бы вечность под звездой твоей.

Через века цвети, родная Беларусь!

За жизнь счастливую тебе я поклонюсь.

Мы Белой Руси дочери, сыны

Гордится своим званием должны.

                                                                     С.Н. Шумакова

Я любуюсь тобой, Беларусь!

Я любуюсь тобой, Беларусь!                                         

Где ни еду и где ни пройдусь.

В целом Мире нет равной тебе!

Вечность жить бы на этой земле.

Смотрю в небеса голубые,

Любуюсь цветами в лугах.                                                

Пшеницы поля золотые                                                           

И дали лесные в глазах.

Не видно конца им и края!

А сколько в лесах тайн, чудес?!

Богатство, преумножая,

Растим белорусский наш лес.

Как в сказке, озёра застыли,

Пленя всех своей красотой.

Озёрными издавна слыли

Места Беларуси родной.

А сколь родников здесь хранится

С прозрачной холодной водой?!                                   

К источникам этим напиться

Придём мы любою порой.

И предки про то говорили:

Течёт в них живая вода.

Мы их заповед не забыли –

Идём на поклон к ним всегда.

Места эти свято хранимы:

Кресты здесь, иконы, цветы.

По праву зовём мы святыми

Земли белорусской дары.

И речка, как ленточка, вьётся

В песчаных своих берегах.

С лугов чудо-запах несётся:

Там сено в огромных стогах.

И как же без аиста-птицы

Такой красоте обойтись?!

Он в небо подняться стремится,

В просторную синюю высь.

И этой красе величавой

Мы душу свою отдаём.                                                                           

Покрыта земля наша славой

В стихах говорим и поём.

Ведь мы не отступны от Бога,

Нас вера и святость хранят.

В убранстве кресты при дорогах

И на перекрёстках стоят.

Ну, как же в тебя не влюбиться,

Великая Белая Русь?!

И как же тобой не гордиться,

Святая моя Беларусь?!

                                                 С.Н. ШумаковаМерапрыемства, прасвечанае вызваленню Беларуси


    Авраменко, Е. Лента памяти : литературно-музыкальная композиция / Е. Авраменка //  Эстафета памяци / склад. Л. І. Макаранка, В. А. Тамашова. - Мінск : Красіка-Прынт, 2016. - С. 29 - 32.

      Місько, А.  Твая зямля, твая Радзіма названа светла : Беларусь! : завочнае падарожжа по родным краі / А. Місько // Вандроўка ў мінулае родных мясцін / склад. Л. І. Макаранка, В. А. Тамашова. - Мінск : Красіка-Прынт, 2015. - С. 9 - 12.

       Санюк, А. "Беларусь мая, ты стала зноў прыгожай і свабоднай" /      А. Санюк // Эстафета памяци / склад. Л. І. Макаранка, В. А. Тамашова. - Мінск : Красіка-Прынт, 2016. - С. 15 - 18.

      Шыбут, А. "Пазнай Беларусь і ты яе палюбіш" / А. Шыбут // Жыву ў Беларусі - і тым ганаруся! // склад. Л. І. Макаранка, В. А. Тамашова. - Мінск : Красіка-Прынт, 2016. - С. 10 - 12.

Комментариев нет:

Отправка комментария